Kontaktujte nás

Leoparde.sk

LIFEPOWER FASHION s.r.o.
Šturová 22, 040 01 Košice
IČO: 48 311 910
DIČ: 2120140792
Bankový účet: 4022274078/7500
Bankový účet vo formáte IBAN: SK83 7500 0000 0040 2227 4078
BIC SWIFT kód banky: CEKOSKBX
Zapísaná v obchodnom registri na okresnom súde Košice I,

Telefón
0950 525 937

Otváracie hodiny
Po–Pi 9:00–16:00
Kontakt: leoparde@leoparde.sk

Adresa pre vrátenie tovaru:
LIFEPOWER FASHION s.r.o.
Novohorská 12
831 06 Bratislava


Orgán dozoru a dohľadu
Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27

Kontaktný formulár