Kontaktujte nás

Leoparde.sk

Leo shoes s.r.o.
Štúrova 22, 040 01 Košice
IČO: 50 627 481
DIČ: 2120403208
Bankový účet: 2701135695/8330
Bankový účet vo formáte IBAN: SK82 8330 0000 0027 0113 5695
BIC SWIFT kód banky: FIOZSKBAXXX
Zapísaná v obchodnom registri na okresnom súde Košice I,

Telefón
0950 525 937

Otváracie hodiny
Po–Pi 9:30–16:00
Kontakt: leoparde@leoparde.sk

Adresa pre vrátenie tovaru:
Leo shoes s.r.o.
Novohorská 12
831 06 Bratislava


Orgán dozoru a dohľadu
Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27

Kontaktný formulár